ID Agro, uw partner in Innovatie!

Verder denken, openstaan voor andere meningen en belangen, creatief ontwerpen, mindere ideeën laten vallen en goede ideeën uitbouwen en daarin volharden, dat is voor ons innoveren.
De Serrestal® is een voorbeeld van een dergelijke innovatie.

ID Agro richt zich met name op de ontwikkeling en het vermarkten van innovatieve huisvestingsystemen voor de veehouderijsector. ID Agro zet bij de ontwikkeling van haar producten zowel de ondernemer, als ook het dier, het milieu en de maatschappij centraal.

De introductie aan het begin van deze eeuw van de revolutionaire Serrestal®, met volledige daglichttoetreding en een ongeëvenaarde ventilatiecapaciteit, is het begin geweest van een spraakmakende ontwikkeling. Inmiddels zijn ruim 250 Serrestallen® gebouwd en is dit huisvestingsconcept dan ook algemeen aanvaard als een volwaardig alternatief voor traditionele bouw.

ID  Agro is voor haar klanten een innoverende partner, met een eigen  design & constructie afdeling. Voor zowel het ontwerp, de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke realisatie kunt u bij ons terecht. In onze stalconcepten hebben wij aandacht voor aspecten als duurzaamheid, verhoogd dierwelzijn en verbeterde arbeidsomstandigheden. Dit alles tegen lagere investeringskosten en unieke mogelijkheden tot modulaire uitbreiding.

Startend in de rundveehouderij hebben wij door de jaren heen eveneens concepten ontwikkeld voor de overige agrarische sectoren. Bijvoorbeeld voor de varkens-, pluimvee-, schapen-, geiten- en paardenhouderij.

In 2009 hebben wij Roundhouse aan onze productenlijn toegevoegd. Het Roundhouse concept is met  haar kenmerkende vorm, perfecte ventilatiemogelijkheden en een doordacht handling-systeem in eerste aanzet ontwikkeld voor het huisvesten van vleesvee. Uiteraard bied het concept ook grote mogelijkheden voor melkvee, varkens en schapen op allerhande vrijloopbodems.

De afgelopen jaren is er veel tijd ingeruimd voor het ontwikkelen van vrijloopstallen voor melkvee. Naast een doordachte bovenbouw met veel ventilatiecapaciteit en transparantie ligt de focus bij deze ontwikkeling op een emissie arme vrijloopbodem. Er is hierbij gewerkt aan twee veelbelovende systemen. De biobodem; een klimaatgestuurde compost bodem en daarnaast aan de weidevloer; een kunststof vloer als integraal onderdeel van de Koeientuin.