Nieuws

Routekaart naar een nieuwe stal
27-10-2020

Routekaart naar een nieuwe stal

Wil je graag een stal bouwen of renoveren, maar vraag je je af hoe dat in zijn werk gaat? Begrijpelijk, stallenbouw is niet iets wat je elke dag doet. Wij krijgen vaak de vraag van klanten waar ze allemaal aan moeten denken als ze (ver)bouwplannen hebben voor de stal. Daarom hebben wij een stallenbouw stappenplan ontwikkeld. In deze routekaart naar een nieuwe stal, kun je precies zien wat er allemaal komt kijken bij dit proces. 

Stallenbouw stappenplan - routekaart naar een nieuwe stal

Wanneer je besluit om een nieuwe stal te gaan bouwen of je huidige stal te renoveren dan doorloop je in dit proces 3 verschillende fases. We leggen hieronder kort uit wat er allemaal komt kijken bij elke fase en hoe lang dit deel van het proces ongeveer duurt. 

Planningsfase 

Deze fase is heel belangrijk. Een fout op papier is namelijk een stuk makkelijker te herstellen dan een fout in het uiteindelijke gebouw. Wanneer je achteraf bedenkt dat je iets eigenlijk toch graag anders had gezien in de stal, kost het vaak veel extra geld en moeite om dit alsnog aan te passen.

Stap 1 - Plan 

Een stal bouw je voor de toekomst. Bedenk waar je over 20 jaar wilt staan en hoe de stal je kan helpen om dit te bereiken. In dit schema kun je in 3 simpele stappen zien hoe je een plan kunt maken voor jouw ideale stal.

Stalbezichtiging

Probeer ook eens om verschillende stallen te bekijken. Dan kun je zien wat je bevalt en wat absoluut niet. Bovendien kun je de andere veehouders vragen waar zij tevreden over zijn en wat ze eventueel anders zouden doen.

Stap 2 - Schets 

Als je voor jezelf helder hebt hoe je ideale stal eruit zou moeten zien, dan is het handig om dit uit te laten werken in een schets. Veel stallenbouwers kunnen dit voor je doen maar je kunt hier ook een agrarisch adviesbureau voor in de arm nemen.

Bestemmingsplan 

Check in deze stap ook even of je plannen wel passen binnen het huidige bestemmingsplan. Op ruimtelijkeplannen.nl kun je eenvoudig het bestemmingsplan en bouwblok van jouw locatie controleren. Als je er toch niet uitkomt, dan kun je dit uitbesteden aan een adviesbureau.

Buren

Je kunt het schetsplan ook gebruiken om je buren persoonlijk te informeren over je plannen. Als je ze vroegtijdig betrekt bij de verandering op je bedrijf, kun je voorkomen dat ze zich overvallen voelen en eventueel zelfs bezwaar gaan maken. In Brabant is het sinds 2014 zelfs verplicht om je buren actief te betrekken bij uitbreidingsplannen als onderdeel van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). 

Duur: 2 - 4 weken

 Melkveehouder Henk van der Schoot uit Oirschot vertelt hoe hij zijn buren inlichtte over zijn bouwplannen.

Stap 3 – Offerte

Aan de hand van het schetsplan, kan nu ook de offerte worden opgesteld. De uiteindelijke bouwkosten van de stal zijn afhankelijk van de grootte van het gebouw en de uitvoering van de fundering - zoals het wel of niet onderkelderen van de stal - en het type vloer.  Ook de uitvoering van details in de bovenbouw zoals betonpanelen, staldeuren, ventilatiegordijnen etc. hebben een invloed op de prijs.  

Duur: 4 weken 

Regelfase 

Wanneer je akkoord bent met de offerte van de stallenbouwer, kun je verder met de regelfase. Deze fase kan aardig wat tijd vergen. Gelukkig kun je de zaken voor de financiering en de vergunning wel gelijktijdig in gang zetten. 

Stap 4 - Financiering 

Met de offerte voor de stal onder de arm, kun je naar de bank om de financiering voor de bouwplannen te regelen. De stal is hierbij onderdeel van het totale plan waarbij ook melk- en koeltechniek, stalinrichting en erfverharding vaak een rol spelen. Je accountant kan eventueel helpen met het opstellen van een financieringsplaatje voor de bank.  
Uiteraard zijn er ook andere financieringsmogelijkheden. In de brochure ‘alternatieve vormen van financiering’ kun je hier meer over lezen.
 
Duur: 6 - 12 weken 

Stap 5 – Nb-vergunning

Eén van de eerste vragen die de bank zal stellen is: “Heb je een natuurbeschermingswetvergunning?” Voor projecten – zoals bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een stal – moet je als veehouder een Nb-vergunning hebben. De aanvraag voor een Nb-vergunning moet gedaan worden bij de provincie en hangt af van de hoogte van de stikstofdepositie. Een adviesbureau kan je helpen met het berekenen van de stikstofdepositie en het eventueel indienen van de aanvraag. 

Duur: 13 - 20 weken

Stap 6 & 7 - Omgevingsvergunning 

Sinds 2010 zijn de verschillende vergunning die nodig zijn voor het bouwen van een stal gebundeld in één omgevingsvergunning. De vergunning wordt aangevraagd via één digitaal aanvraagformulier bij “Omgevingsloket Online” (OLO). Op deze website omgevingsloket.nl kun je ook een vergunningscheck doen om te zien of vergunning of melding nodig is.
De vergunningsverlening bestaat uit een reguliere procedure voor eenvoudige aanvragen waarbij bijvoorbeeld geen veranderingen van emissies  op de omgeving te verwachten zijn. De doorlooptijd van deze procedure is maximaal 8 weken met een eenmalige verlenging van maximaal 6 weken.
Daarnaast is er een uitgebreide procedure. Zoals de naam al zegt duurt deze procedure langer. Dit komt deels doordat er tijdens deze procedure ook inspraakmogelijkheden geboden moeten worden. De procedure moet in 26 weken afgehandeld worden en mag één keer verlengd worden met 6 weken. 

Milieuvergunning

Vaak is er sprake van een uitgebreide procedure omdat er ook een milieuvergunning nodig is vanwege bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf, de afstand tot de buren of een uitbreiding van het aantal dieren. Op aimonline.nl (Activiteitenbesluit Internet Module), kun je controleren of je een milieuvergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu kan taaie kost zijn. Er komen allerlei zaken om de hoek kijken als fijnstofberekeningen en geurberekeningen. Gebruik maken van een deskundige van een adviesbureau kan in dat geval raadzaam zijn. 

Bouwvergunning

Als de Nb-vergunning en de milieuvergunning in orde zijn, wordt de omgevingsvergunning bouwen beoordeelt. Hierbij kijkt de gemeente of de aanvraag past in het welstandsbeleidsplan en voldoet aan het bouwbesluit. 

Duur: 8 - 32 weken 

Bouwfase 

Stallenbouw stappenplan - Bouwfase

Nu al het regelwerk klaar is – de bank is akkoord en de vergunningen zijn binnen – is het tijd voor de leukste fase: de daadwerkelijke bouw. Nu kun je ook echt het resultaat gaan zien. 

Stap 8 - Bouwvergadering 

Het is belangrijk om op korte termijn een overleg te plannen met alle betrokken partijen: de betonbouwer, aannemer bovenbouw, robotleverancier, stalinrichter, installateur etc. In deze bouwvergadering kunnen de verschillende bedrijven informatie uitwisselen die ze elk weer nodig hebben voor hun eigen stukje. De stal wordt van “onder naar boven” besproken; van uitgraven, naar storten tot aan de bovenbouw. Hier wordt dan ook een planning aangekoppeld. Op basis daarvan weten ook de installateur, de robot leverancier en de stalinrichter wanneer zij kunnen inhaken met hun eigen werkzaamheden.

Levertijd

De bouwvergadering is belangrijk om de uiteindelijke uitvoering van de stal definitief te maken. Dan kunnen de materialen besteld worden. Dit heeft een invloed op de planning. De levertijd van een staalconstructie is bijvoorbeeld ongeveer 8 tot 10 weken. De uiteindelijke duur van de bouw zal bepaald worden door de levertijd van de materialen en de ruimte in de planning van de verschillende partijen. De genoemde tijdsduren hieronder gaan uit van een ideale situatie waarin de ene ondernemer ook gelijk ruimte in de planning heeft, wanneer de andere ondernemer klaar is. Afhankelijk van de ruimte in de planning, kan ongeveer 2 tot 4 weken na de bouwvergadering de eerste spreekwoordelijke schop in de grond. 

Duur: 2 - 4 weken 

Stap 9 - Onderbouw 

De onderbouw bestaat uit verschillende onderdelen zoals grondwerk, fundering voor de bovenbouw, mestopvang etc.. Hoe lang het realiseren van de onderbouw duurt hangt af van verschillende factoren zoals afmetingen van het project, hoe de mestopvang geregeld wordt en de complexiteit van de stal. Gemiddeld genomen duurt het ongeveer 6 – 8 weken voordat de onderbouw klaar is en genoeg uitgehard om verder te kunnen bouwen.

Duur: 6 – 8 weken

Stap 10 - Bovenbouw 

Nu de fundering klaar is, kan met de bovenbouw begonnen worden. Ook hier hangt het natuurlijk af van de grootte en de uitvoering van de stal maar een serrestal bovenbouw is in de meeste gevallen tussen de 4 en 6 weken klaar.

Duur: 4 – 6 weken

Stap 11 - Inrichting

Er zit inmiddels een dak op de stal en dat betekent dat de verschillende partijen van de inrichting droog aan de slag kunnen. Zeker voor de melktechniek is dit van essentieel belang. Na ongeveer 2 tot 4 weken is de stal ingericht en in principe klaar om in gebruik genomen te worden.

Duur: 2 – 4 weken  

Stap 12 - Oplevering 

Samen met de aannemer loop je door de stal heen. Eventuele punten die niet helemaal naar tevredenheid zijn, worden opgeschreven zodat ze kunnen worden afgewerkt. Hierna teken je voor oplevering en wordt de stal officieel aan je overgedragen.

Gefeliciteerd! Je nieuwe stal is klaar! 

Inspiratie

Op onze Facebookpagina kun je de bouw van veel van onze projecten volgen. Het uiteindelijke resultaat zie je bij Projecten op onze website. Wil je graag één van de stallen een keer in het echt bekijken, neem dan gerust contact met ons op.