Privacy Beleid

Ons Privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ID Agro B.V. (KvK nr. 50152734) en ID Agro Construct B.V. (KvK nr. 56943334), gevestigd aan de Constructieweg 8, 8152 GA te Lemelerveld,  hierna aan te duiden als ‘ID Agro’.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ID Agro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van ID Agro. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken die u zelf bij het invullen van een contactformulier tijdens een evenement (beurs, open dag etc.) of op de website aan ons verstrekt. Verder verwerken wij persoonsgegevens die u verstrekt tijdens een eventuele sollicitatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Waarom ID Agro uw gegevens nodig heeft

ID Agro verwerkt de persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad zoals: bestaande klanten, potentiele klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het opstellen van offertes en leveren van advies en ondersteuning
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van facturen en ontvangen van betalingen
 • Het versturen van onze nieuwsbrief of reclamefolder
 • U te voorzien van door u aangevraagde informatie en diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld bij een verzoek om informatie via de website of tijdens een evenement.
 • ID Agro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

ID Agro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Klanten – De gegevens in het boekhoud- en CRM systeem worden tenminste 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Overige gegevens die nodig kunnen zijn voor adviesdiensten (zoals bijvoorbeeld bouwtekeningen) kennen een langere bewaartermijn.
 • Potentiële klanten – U gegevens worden 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.
 • Nieuwsbriefontvangers – Uw emailadres blijft bewaard tenzij u zich via de link in de nieuwsbrieven uitschrijft of ons via [email protected] te kennen geeft dat u wilt worden uitgeschreven voor de nieuwsbrief.
 • Sollicitanten - ID Agro bewaart uw gegevens tot uiterlijk 4 weken na de sollicitatieprocedure. 

Bijzondere  persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ID Agro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ID Agro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ID Agro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Persoonsgegevens die worden opgeslagen in het e-mailsysteem gaan via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van e-mailabonnee’s kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vindt u hier. ID Agro heeft een verwerkerovereenkomst gesloten met Mailchimp.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ID Agro via [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden

ID Agro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ID Agro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons verzoek sturen om de verstrekte gegevens te wijzigen, te wissen of u een computerbestand te sturen van de bij ons bekende gegevens. Deze verzoeken kunt u per e-mail aan ons versturen via [email protected]. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.