High Welfare Floor

Nieuwe generatie gepatenteerde kunststof vrijloopvloer; HWF 2.0 

De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest met de ontwikkeling van het vrijloopstalconcept met kunststof bodem. Achtergrond hiervan was het mogelijk maken van meer natuurlijk gedrag in de stal. Koeien van het beton en uit de ligbox naar een vrije ruimte, de weide naar de stal toehalen! Dit betekent niet dat de High Welfare Floor weidegang vervangt, integendeel! Koeien kunnen nog steeds geweid worden, echter bieden wij in de stalperiode van herfst en winter nu ook hetzelfde comfort als in de weide.

  • De High Welfare Floor is zacht, zodat de koe comfortabel kan liggen. Tegelijkertijd is de vloer stroef en enigszins indrukbaar, zodat de koe gemakkelijk kan opstaan en lopen, zonder uit te glijden,
  • De High Welfare Floor is doorlaatbaar, zodat mest en urine zo snel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. De High welfare Floor is daarmee de eerste vloer die meststromen daadwerkelijk scheidt bij de bron.

  • De High Welfare Floor leidt tot een lagere ammoniakemissie op stalniveau. Eerste metingen hebben dit al aangetoond. Een zo snel mogelijke scheiding van urine en faeces beperkt urease en daarmee de ammoniakvorming.

  • Voor het schoonhouden van de High Welfare Floor is een unieke volautomatische mestopraaprobot ontwikkeld. De reinigingssystematiek van deze robot is zodanig ontworpen, dat de vaste mest wordt opgepikt en de toplaag van de weidevloer doorlatend blijft.

Bovenstaande aspecten dragen eraan bij dat een koe ouder en gezonder wordt, veeartskosten naar verwachting dalen, minder jongvee aangehouden hoeft te worden, ammoniak uitstoot beperkt wordt en nutriënten als stikstof (dunne fractie) en fosfaat (dikke fractie) zo beter apart op te vangen en op te slaan zijn.

Meerdere kunststof vloeren zijn door ons reeds ingezet voor nader onderzoek en analyse. De meest bekende proefvloeren zijn de Koeientuin met weidevloer in Groenlo, vrijloopstal met HWF van Vlaming en de Innovatiestal op de Dairy Campus te Leeuwarden. Conceptvloeren zijn er om nog verder doorontwikkeld te worden. De lat ligt hoog, de verwachtingen voor de toekomst wellicht nog hoger. 

Gedrag en het leven koe

Op de High Welfare Floor kan de koe gaan liggen en staan als in de weide zonder gehinderd te worden door inrichting. De koe wordt hierdoor actiever, ook dieren met pootproblemen, oudere dieren en nieuwmelkte koeien kunnen zonder problemen gaan liggen en staan.  Koeien kunnen volledig op de flank rusten.

High Welfare Floor gedrag

Ecologie / Milieu

De dunne fractie bevat veel stikstof (goed voor grasland). Hierdoor hoeft de veehouder minder kunstmest aan te voeren op zijn bedrijf, en de dikke fractie bevat veel fosfaat (goed voor bouwland).

Door urine in te zetten als kunstmestvervanger, moet het mogelijk zijn om de kunstmestgift wereldwijd te verminderen. De koeien, geiten en vleesvee produceren zelf voldoende mineralen in de vorm van urine en vaste mest om in hun eigen voedsel voorziening te voorzien. Maar dan moeten deze wel efficiënt kunnen worden in gezet.

Arbeid

De High Welfare Floor wordt volautomatisch gereinigd, hiermee bespaart u uzelf het 2 tot 3 maal daags reinigen van ligboxen. Instrooien is evenmin meer aan de orde, ook in dit opzicht werkt de vloer kostenbesparend.

high welfare floor mestrobot

Constructie en flexibiliteit

De High Welfare Floor is opgebouwd uit meerdere lagen, waarbij het topdoek als een filter werkt voor de urine en faeces. Daaronder bevindt zich een sterke comfortlaag welke urine doorlatend is. Teneinde wordt de urine verzameld in het onderste deel van de vloer en vandaar afgevoerd naar een separate opslag.

De High Welfare Floor is zowel als één gesloten oppervlak aan te leggen als mede in de vorm van prefab panelen. Panelen geven enorme flexibiliteit, deze zijn later eenvoudig te verplaatsen indien nodig en her te gebruiken op eventueel een andere locatie.

Naast de High Welfare Floor zelf kunnen wij ook de ondergrond van beton en riolering verzorgen.

Toepassingen Melkveehouderij

Vrijloopstal,

De High Welfare Floor is momenteel leverbaar als vrijloopconcept enkel in Nederland gecombineerd met de speciaal ontwikkelde mestrobot. De vloer heeft momenteel nog geen emissiefactor, emissie onderzoek vormt onderdeel van een integraal onderzoek dat wij uitvoeren op Dairy Campus. Daarbij wordt ook diergedrag en uiergezondheid beoordeeld.

Vrijloopstallen zijn momenteel echter nog steeds vrijgesteld van de emissie eisen! 

Het Besluit emissiearme huisvesting geldt niet voor vrijloopstallen met melk- en kalfkoeien

 (zie: artikel 2 lid 2 onder a).


Een vrij specifiek stalconcept waar de High Welfare Floor ook een belangrijk onderdeel van vormt is de Koeientuin. De Koeientuin is een vrijloopstal, waar de koeien vrij kunnen lopen en liggen. Bomen en klimplanten zorgen voor een natuurlijke omgeving en een beter stalklimaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
 
http://www.koeientuin.nl/ 

Informeer naar de mogelijkheden! 

Separatieruimte / ziekenstal,

Meerdere melkveehouders hebben de afgelopen jaren reeds positieve ervaringen opgedaan met de High Welfare Floor als bedekking in afkalf-, zieken- of transitiestal  Uitgaande van 10- 15 kg stro per koe per dag kan dit al snel tot een aanzienlijke besparing leiden.

Informeer naar de mogelijkheden!

High Welfare Floor separatie

Ligboxenstal High Welfare Top, 

Voor de traditionele ligboxenstal hebben wij eveneens een concept ontwikkeld in de vorm van prefab tegels. Deze kunnen over een bestaande dichte vloer of rooster gelegd worden om zo emissie te beperken en meststromen gescheiden op te vangen. In zowel nieuwbouw als renovatiestal!

 

·         De High Welfare Floor leidt tot een lagere ammoniakemissie op stalniveau. Eerste metingen hebben dit al aangetoond. Een zo snel mogelijke scheiding van urine en faeces beperkt urease en daarmee de ammoniakvorming.

 

Offerte aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.

Klantervaringen

Familie Bieren
Familie Bieren

"Dit is onze oudste koe en zij heeft inmiddels voor de 11e keer gekalfd, wederom met kalfziekte. Op de High Welfare stond ze meteen weer op. Ze glijdt alleen nog uit op de voergang en in de melkstal. "