High Welfare Floor

Innovatief stalvloer concept: de High Welfare Floor

De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuwe generatie gepatenteerde kunststof bodem. Achtergrond hiervan was het mogelijk maken van meer natuurlijk gedrag in de stal en het scheiden van nutriënten in de mest. Op de High Welfare Floor kan het dier gaan liggen en staan zonder gehinderd te worden door inrichting.

Samenstelling

De High Welfare Floor is opgebouwd uit meerdere lagen, waarbij het topdoek als een filter werkt voor de urine en feaces. Daaronder bevindt zich een sterke comfortlaag die urine doorlatend is. De urine wordt verzameld in het onderste deel van de vloer en vandaar afgevoerd naar een separate opslag.

Voordelen

  • De High Welfare Floor is zacht, zodat het dier comfortabel kan liggen. Tegelijkertijd is de vloer stroef en enigszins indrukbaar, zodat het dier gemakkelijk kan opstaan en lopen, zonder uit te glijden,
  • De High Welfare Floor is doorlaatbaar, zodat mest en urine zo snel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. De High welfare Floor is daarmee de eerste vloer die meststromen daadwerkelijk scheidt bij de bron.
  • De High Welfare Floor leidt tot een lagere ammoniakemissie op stalniveau. Eerste metingen hebben dit al aangetoond. Een zo snel mogelijke scheiding van urine en faeces beperkt urease en daarmee de ammoniakvorming.
  • Voor het schoonhouden van de High Welfare Floor is een unieke volautomatische mestopraaprobot ontwikkeld. De reinigingssystematiek van deze robot is zodanig ontworpen, dat de vaste mest wordt opgepikt en de toplaag van de weidevloer doorlatend blijft. 

        

Toepassingen

Geitenlammeren

De High Welfare Floor is ook zeer geschikt in een geitenlammerenstal, het zorgt voor een aanzienlijke besparing in arbeid en zorgt bovendien voor veel frissere lucht. In combinatie met een laagje strooisel als vlas, wordt een optimale huisvesting en klimaat gecreëerd voor (pasgeboren) lammeren. De urine van de lammeren kan door de doorlaatbare HWF direct weglopen. Dit voorkomt een hoge luchtvochtigheid en ammoniakdruk in de stal. Daarnaast blijkt uit ervaringen van veehouders dat uitmesten nog maar 1 keer in de hele cyclus van de lammeren hoeft te gebeuren.

 

  

High Welfare Floor als geitenvloer

Brabantse geitenhouders moeten op 1 januari 2024 70% ammoniak reduceren. Naast de luchtwasser is er nog geen enkel goedgekeurd systeem dat voldoet. Onze High Welfare Floor scheidt mest en urine bij de bron en is daardoor emissie verlagend. Daarnaast werkt de vloer kostenbesparend. Instrooien is niet meer nodig, wat dus aanzienlijk veel stro en arbeid bespaart. Vanaf 2019 zijn we in samenwerking met Agrifirm begonnen met meten bij geitenhouder Johan van Heesch in Olland. De resultaten zijn veelbelovend!

De succesvolle metingen zijn de basis geweest voor de onderbouwing voor het aanvragen van de Subsidie brongerichte verduurzaming (Sbv). Daarnaast hebben we op basis van de resultaten de proefstalstatus voor de High Welfare Floor aangevraagd. Dankzij de subsidie kunnen we de eigenschappen van de HWF nu op vier verschillende geitenhouderijen verder onderzoeken. Ook breiden wij de metingen naast ammoniak nu verder uit naar geur, fijnstof en methaan. Het onderzoekt loopt tot uiterlijk oktober 2025.

   

Afkalfstal / Separatieruimte

De afkalfstal of separatieruimte is een deel van de stal waar de koe extra aandacht verdient. Een goede vloer is hiervoor de basis. Door de opbouw van de High Welfare Floor kan de koe op een natuurlijke wijze opstaan en liggen, net als in de wei! Meerdere melkveehouders hebben de afgelopen jaren hier reeds positieve ervaringen mee opgedaan.

Daarnaast werkt de vloer kostenbesparend. Uitgaande van 10-15kg stro per koe per dag in de afkalfstal kan dit jaarlijks al snel tot een aanzienlijke besparing leiden. Hierbij is het uitmesten ook verleden tijd, een paar keer per dag de mestflatten van de HWF scheppen is voldoende! 

  

Vrijloopstal

Op de High Welfare Floor kan de koe gaan liggen en staan als in de weide zonder gehinderd te worden door inrichting. De koe wordt hierdoor actiever, ook dieren met pootproblemen, oudere dieren en nieuwmelkte koeien kunnen zonder problemen gaan liggen en staan.  Koeien kunnen volledig op de flank rusten.

  

De dunne fractie bevat veel stikstof, deze kan dienen als kunstmestvervanger voor bijvoorbeeld bemesting van grasland. De dikke fractie bevat veel fosfaat, wat een effectieve meststof is voor het verbouwen van maïs, aardappels, suikerbieten etc. De dikke fractie is ook zeer geschikt voor vergisting. Het vergistingsproces werkt het meest effectief wanneer er continu verse mest beschikbaar is en er geen strooisel aanwezig is.

De High Welfare Floor wordt volautomatisch gereinigd, hiermee bespaart u uzelf het 2 tot 3 maal daags reinigen van ligboxen. Instrooien is evenmin meer aan de orde, ook in dit opzicht werkt de vloer kostenbesparend.

   

 

informatie aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.

Klantervaringen

Anco Bouma
Anco Bouma

‘’Ik zou nooit meer terug willen naar hoe het was. Nu de vloer bij de lammeren is vervangen van een betonnen vloer naar de doorlaatbare HWF met vlas, is de hele luchtvochtigheid en de ammoniakdruk weg. Er is nu veel meer frisse lucht in de stal.’’

Familie Bieren
Familie Bieren

"Dit is onze oudste koe en zij heeft inmiddels voor de 11e keer gekalfd, wederom met kalfziekte. Op de High Welfare stond ze meteen weer op. Ze glijdt alleen nog uit op de voergang en in de melkstal. "