Voorwaarden

Op alle door ons gesloten overeenkomsten en gedane aanbiedingen zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden van Verkoop en Levering gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 50152734. De tekst van deze voorwaarden is via onderstaande link te raadplegen: 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ID Agro B.V.

Op verzoek kunnen wij u ook een exemplaar van de voorwaarden toezenden. 

Contactformulier
Contactformulier