Nieuws

9 redenen om te kiezen voor een serrestal
10-02-2020

9 redenen om te kiezen voor een serrestal

Klanten kiezen om heel uiteenlopende redenen voor een serrestal. Zij delen graag hun ervaringen met de serrestal in de onderstaande video's. De verschillende melkveehouders vertellen over het bouwproces, de gemaakte keuzes en hoe melken in de serrestal sindsdien bevalt. 

1. Koecomfort

In 2012 bouwde melkveehouder Frans van Rooijen een nieuwe melkveestal. Hij koos voor een serrestal vanwege het koecomfort voor zijn melkkoeien. Hij was direct gecharmeerd van het licht, de ruime opzet en de goede ventilatie van de stal.

2. Flexibel bouwen

De familie Verploeg bouwde in 2013 een nieuwe serrestal. De oude smalle 1-0-1 stal werd opnieuw overkapt. Zij kozen voor de serrestal vanwege de flexibele manier van bouwen, de lage nokhoogte en het open karakter.

3. Levensduur van de koe 

In de tien jaar tijd dat de familie De Boer in hun serrestal melkt telde zij 26 keer een 100.000 liter koe en 7 tientonners vet & eiwit. De levensduur van het melkvee is duidelijk merkbaar omhoog gegaan. De koeien gaan veel langer mee.

4. Lage nokhoogte

De familie De Jong wilde graag een 6-rijige stal bouwen. Zij kozen voor een serrestal omdat deze dankzij de lage nokhoogte mooi in het landschap paste. Een goede landschappelijke inpassing en bovendien veel frisse lucht en licht in de stal voor de koeien.

5. Prettige werkomgeving 

Hans Verschure bouwde een serrestal voor zijn 120 melkkoeien. De prettige lichte omgeving in de stal biedt hem sindsdien veel werkplezier. Dit heeft ook op de koeien een positief effect en dat is te merken in de melkproductie.

6. Dierwelzijn 

Pieter Koonstra merkt dat hij meer gezonde koeien heeft. Hij bouwde in 2014 een serrestal voor zijn melkkoeien en jongvee omdat hij graag meer dierwelzijn wilde voor zijn dieren. In de nieuwe vrijloopstal ziet hij dat de dieren veel natuurlijk gedrag vertonen.

7. Daglicht

De familie Maassen van de Brink bouwde een serrestal voor hun zwart-bonte koeien. Ze kozen een serrestal vanwege het vele licht in de stal. Het geeft het gevoel alsof je buiten naar binnen haalt. De koeien laten zich sindsdien goed tochtig zien.

8. Maatwerk

De familie Veldman heeft melkgeiten en had daardoor heel specifieke wensen voor de stal. Samen met ID Agro hebben ze een ontwerp gemaakt dat perfect past bij hun wensen. Sinds 2014 melken ze in de serrestal die dankzij het vele licht een heel prettig klimaat biedt voor de geiten en henzelf.

9. Stalklimaat

Eddy van Schooten koos in 2014 voor stalrenovatie. De nieuwe serrestal werd over de bestaande onderbouw heen gebouwd. De koeien zijn zeer te spreken over het klimaat in de nieuwe stal. Ze komen vanuit de wei graag binnen om in de schaduw te gaan liggen.