Nieuws

Artikel eerste Roundhouse voor Melkvee
03-10-2014

Artikel eerste Roundhouse voor Melkvee

In het najaar van 2013 liet Albert Blommestijn door ID Agro een Roundhouse bouwen op zijn biologische bedrijf. In de Melkvee van Augustus 2014 verscheen een artikel over dit eerste Roundhouse voor Melkvee.

Blommestijn vertelt in het artikel over zijn beweegredenen om te kiezen voor een Roundhouse. Het open karakter van het gebouw was hierbij zeer belangrijk. Het bedrijf ligt ingeklemd tussen woonwijken en Blommestijn wilde zijn buren niet het vrije zicht ontnemen. De bijzondere vorm van de stal werkt bovendien erg goed als publiekstrekker voor de recreatietak van het bedrijf - poldersport de Kwakel.

In het artikel uit Melkvee leest u meer over het bedrijf van Albert Blommestijn en de ervaringen met het eerste Roundhouse voor melkvee.

melkvee - nr 8 - augustus 2014.pdf