Vrijloopstal

De ontwikkeling van stallenbouw in de melkveehouderij is volop in beweging. De wens om dieren te huisvesten in een meer natuurlijke leefomgeving wordt steeds vaker geuit. Er is een verschuiving te zien naar stalsystemen waarbij dieren vrij kunnen lopen en liggen. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende vloersystemen. 

Stallenbouw - Vrijloopstallen met verschillende vloersystemen 

Toplaag 

Voor alle vrijloopconcepten geldt dat een droge toplaag van belang is, zodat de koe droog kan liggen. Door middel van ventilatie is dit te sturen. De Serrestal® is daarbij bij uitstek geschikt voor vrijloopconcepten vanwege de onovertroffen ventilatiecapaciteit. De stal beschikt over grote oppervlakten voor zijventilatie via de gevels. Daarnaast biedt ID Agro meerdere mogelijkheden voor dakventilatie.   

Koeientuin

De Koeientuin is een uniek en revolutionair stalconcept met oog voor de koe en de samenleving. Het is een totaalconcept waarin de koe haar natuurlijke gedrag kan volgen. De koeien hebben veel ruimte, er is natuurlijk groen en een innovatieve high welfare floor. Deze gepatenteerde kunststofvloer vertoont maximale gelijkenis met een echt weiland wat zorgt voor een goede acceptatie door de koeien. Daarnaast scheidt de vloer de meststromen en geeft daarmee een lagere ammoniakemissie.

informatie aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.

Klantervaringen

Pieter Koonstra
Pieter Koonstra

"Ik heb het idee dat ik met dit concept meer gezonde koeien heb. Ik vind dat de koeien heel veel natuurlijk gedrag hier vertonen. Ze dartelen door de pot heen. Ik heb het idee dat ze veel fitter zijn."

Bekijk hier het filmpje