Opgeleverd in Zuid-Holland; Vrijloopstal voor 100-120 melkkoeien

Deze vrijloopstal is uitgevoerd met een beluchtingsbodem, houtsnippers worden gebruikt als strooisel. De stal is haaks op de bestaande ligboxenstal gebouwd, waardoor de dieren gemolken kunnen blijven worden in de reeds aanwezige melkstal. Voor de kalfkoeien is er extra ruimte vrijgekomen in de bestaande ligboxenstal, hier zijn nu ruime afkalfhokken gesitueerd.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.