Serrestal voor Varkens

De varkenshouderij stelt duidelijk andere eisen aan het stalsysteem dan bijvoorbeeld de rundveehouderij. ID Agro heeft voor deze sector daarom een compleet nieuwe dakconstructie ontworpen, maar met behoud van het specifieke kenmerk van de Serrestal®: het lichtdoorlatende dak!

Isolation

Voor een goed stalklimaat in zomer en winter is, in een mechanisch geventileerde stal, dakisolatie van groot belang. Daarom bestaat het dak van de Serrestal® voor varkens dan ook uit een meerlaags folie systeem met daartussen een pakket stilstaande lucht. Dit luchtpakket geeft een goede isolatie maar blijft tegelijkertijd lichtdoorlatend. Het schaduwdoek aan de buitenzijde zorgt enerzijds voor demping van de hoeveelheid licht en anderzijds voor een gedekte kleurstelling. Als variant op de luchtkussen isolatie kan er ook gekozen worden voor een hoogwaardige glaswol isolatie, hierbij verliest het dak dan wel (een deel van) haar transparantie.

Glaswol dakisolatie passen wij veel toe in pluimveestallen

Licht & Welzijn

Hoewel het dak aan de buitenzijde er donker uitziet komt er ongekend veel daglicht de Serrestal® binnen. Hierdoor ondervindt het varken een natuurlijk bioritme (dag- & nachtritme). Dit draagt in hoge mate bij aan het welzijn van de varkens. Daarnaast draagt een natuurlijk verlicht werkklimaat bij aan het werkplezier van de varkenshouder.

Bouw

Door systeembouw toe te passen is de Serrestal®, in vergelijking met een traditionele stal erg flexibel. De modulaire bouw maakt montage eenvoudig en biedt ook voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiden in iedere gewenste richting, desgewenst stapsgewijs. De gevels zijn uit te voeren in diverse materialen, van geïsoleerde prefab betonelementen tot sandwichpanelen. Hierbij dragen wij zorg voor een goede aansluiting op elke denkbare onderbouw.

Landschap

Een Serrestal® is landschappelijk zeer goed in te passen, breed bouwen heeft geen hoge nok tot gevolg. Iets wat bij een traditioneel zadeldak wel snel het geval is. Daarnaast verhoudt het gebouw zich door de gedekte kleurstelling goed in het landschap. De Serrestal® toont aan dat een groot gebouw niet per definitie massaal hoeft te zijn.

Vleesvarkens

In dit gepatenteerde maatwerkconcept vormt elke boog één afdeling waarbij de breedte en lengte van de boog vrij te kiezen is. Door deze typerende vorm ontstaat een zeer groot volume in de afdelingen. De afdeling zijn aan een of twee zijden haaks op de middenkern gesitueerd. In de middenkern worden veel functies zoals een mixbare mestopslag, een luchtgang voor inkomende lucht, werkgang en centraal afzuigkanaal gecombineerd. Bij deze bouwwijze is de locatie van het uitstootpunt vrij indeelbaar en kan een luchtwasser eenvoudig geïntegreerd worden.

In dit concept zijn meerdere ventilatiesystemen mogelijk. Idealiter wordt de binnenkomende lucht onder de bolle vloer door geleid en via voerpad ventilatie, met of zonder het gebruik van de kelder onder het voerpad, de afdeling ingetrokken. Door middel van de aanwezige onderdruk in het centrale afzuigkanaal, regelen smoorunits het ventilatiedebiet per afdeling. De oppervlakte (in de doorsnede) van het afzuigkanaal wordt naar aanleiding van de (toekomstige) maximale ventilatie behoefte gekozen.

Mocht dit wenselijk zijn dan is het ook mogelijk ventilatoren rechtstreeks in het foliedak te monteren.

In 2008 zijn twee Serrestallen® van elk 2500 vleesvarkens in gebruik genomen.

De ervaringen zijn gedurende verschillende periodes met behoorlijke weersextremen, waaronder langdurige hitte en strenge vorst, zeer positief. In deze twee stallen worden goede technische resultaten behaald in combinatie met een enorme winst in dierwelzijn en arbeidsvreugde.

Dragende zeugen

Dragende zeugen kunnen zeer goed in de Serrestal® gehuisvest worden. Deze categorie zeugen heeft ook de meeste voordelen van een lichtdoorlatend dak, aangezien zij in deze stal de meeste tijd verblijven. Met onze verschillende dakconcepten kunnen wij elke gewenste indeling en uitvoering maken. In 2011 wordt de eerste Serrestal® voor dragende zeugen in gebruik genomen.

informatie aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.