Opgeleverd Serrestal met vrijloop in Lelystad (Fl)

Het betreft hier de renovatie en uitbreiding van een bestaande stal. De gehele bovenbouw van de gedateerde stal is vervangen door een Serrestal bovenbouw.

De onderbouw / fundering is als basis gebruikt en aangepast voor de realisatie van de vrijloopstal. De stal is gerealiseerd naast de bestaande ligboxenstal zodat  in een volgende bouwfase deze ook overkapt kan worden. Met uitvoering van de Serrestal is rekening gehouden met het doortrekken van de bovenbouw in de toekomst.   De stal is voorzien van een 2 Lely melkrobots en bied plaats aan ca. 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

  • Bestaande onderbouw gedeeltelijk in tact gebleven.
  • Voorzien van stroverdeler voor arbeidsgemak met instrooien.
  • Constructie voorbereid op vervangen bovenbouw naastgelegen stal.

Tanklokaal, machinekamer en regelruimte in de stal voorzien.

Kortom; vrijloopstal, met veel aandacht voor dierwelzijn en arbeidsgemak. 

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.