120 melkkoeien in een Roundhouse op eiland

Op het natuureiland de Gouden Boaiem melkt de familie Bokma ca 120 melkkoeien in een Roundhouse. Het eiland ligt tussen Woudsend en Heeg en wordt omsloten door de “Nauwe Wimerts” en aan de andere zijde het Heegermeer

Het eiland is 175 hectare groot en is eigendom van staatbosbeheer en indertijd aangekocht voor Weidevogelbeheer.  Het Biologische Melkveebedrijf van de familie Bokma sluit hier naadloos bij aan. De kudde bestaat uit Jersey melkvee en wordt zo lang mogelijk geweid en krijgt de rest van het jaar uitsluitend kuilvoer van het eiland. De  Ruige / Vaste mest gaat terug op het land en maakt de kringloop rond. De koeien zijn veelal gehoornd en hebben daarom veel ruimte nodig. Dit in combinatie met een potstal en het ruimtelijke open karakter heeft Bokma doen besluiten te kiezen voor deze Roundhouse. Met een diameter van 45 meter hebben de koeien een kleine 1600 m2 tot hun beschikking. Het totale dak heeft door de overstek een oppervlakte van 1960 m2.

Bouwen op een eiland maakt het bouwproces heel bijzonder. Deze video laat dit mooi zien. 

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.