Stalrenovatie in Scharsterbrug (FR)

Het betreft hier de renovatie en uitbreiding van een bestaande ligboxenstal  De serrestal met een oppervlakte van ruim 2600 m2 is naast en deels achter de Friese boerderij gesitueerd. De stal heeft een lengte van 60 meter met een breedte van 36 meter naast de authentieke Fries boerderij en 58,50 meter breed achter de boerderij langs. In de laatste gedeelte is gekozen voor grote vrije overspanningen waardoor er eenvoudig met groot materieel de stal ingereden kan worden. Kenmerkend voor deze stal is dat deze niet is onderkelderd en dat de ruime looppaden voorzien zijn van Opti-Cow® Floor emissiarme rubber vloer.

De stal is voorzien van een afstort van waaruit de mest word over gepompt naar de mestopslag.

  • Diepstrooisel ligboxen voorzien van golfschoftbuis
  • Voorzien van rubber emissie arme vloer ic.m. mestschuif
  • Ruim strohok / transitieruimte.
  • Grote vrije overspanning voor optimale toegankelijkheid van groot materieel en voor opslag.
  • Stal voorzien van emissie arme vloeren i.c.m. robot mestschuif
  • Functionele routing en indeling o.a. door schone gang voorin de stal.

Mooie en functioneel op het erf ingepaste Serrestal door ingetogen kleurstelling en beperkte bouwhoogte blijft mooie authentieks Friese boerderij gezichtsbepalend.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.