Potstal in Oudenkerk ad Amstel (NH) voor 60 biologische melkkoeien

De bestaande ligboxenstal is bij dit project verbreed, de totale bovenbouw vervangen en het ligboxendeel getransformeerd naar een potstal met strobedding. Ook het jongvee is verhuisd van de ligboxen naar een apart ingestrooide ruimte. Instrooien gebeurt via een automatische instrooimachine welke geïntegreerd is met de constructie van de Serrestal.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.