Opgeleverd Serrestal te Overasselt (Gld)

Het betreft hier een Serrestal bovenbouw gesitueerd op een bestaande onderbouw die aangepast en uitgebreid is naar de hedendaagse maatvoering. In de oude situatie was er sprake van een gedateerd gebouw waar door de jaren heen aangebouwd is om zo enige groei te kunnen realiseren.

Echter ook hier was het punt bereikt dat de bovenbouw niet meer aan eisen voldeed, en is het besluit genomen de volledige bovenbouw te slopen en te overkappen met een Serrestal.

Ook de binnenwanden om de melkstal, machinekamer, strohokken voor jongvee en de eenlingboxen zijn door ID Agro uitgevoerd in prefab betonpanelen.

Bijzonder bij deze bouw zijn de hoogte verschillen die in het erf zitten, wat voor ons een extra uitdaging was. Kortom; een ware metamorfose!

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.