Verbreding en verlenging ligboxenstal NO-Polder

In deze situatie is een bestaande ligboxenstal verbreed en verlengd met een Serrestal. De stal is volledig onderkelderd en voorzien van diepstrooisel ligboxen. De veestapel wordt gemolken met een robot. In de zijgevels is in plaats van een oprol ventilatiesysteem, een segmentsysteem toegepast.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.