Opgeleverd Serrestal & Machineberging in Overijssel

Het betreft hier een Serrestal bovenbouw die deels is gesitueerd op een bestaande bovenbouw en een uitbreiding van de bestaande bovenbouw. De melkstal is onveranderd op dezelfde plaats gebleven, en voor de melkkoeien is er nieuw gebouwd. Resultaat: een huisvesting voor 100 stuks melkvee die voldoet aan de huidige eisen omtrent dierwelzijn en duurzaamheid. In de nieuwe situatie is er extra ruimte gecreëerd voor separatie en zijn er ruime strohokken voorzien.

De Serrestal is aangebouwd tegen de bestaande open frontstal welk gebruikt werd als huisvesting van de melkkoeien maar nu dienst doet als jongveestal. Langs de openfront stal loopt de Serrestal door waarmee er een machineberging/opslag is verkregen. Kortom; een mooi resultaat van een renovatie en uitbreiding van een bestaande situatie.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.