0-6-0 voor melkveebedrijf Reuvenkamp

Kenmerken:

  • 060 ligboxenstal voor melkvee in Friesland
  • 140 ligboxen
  • Stal niet onderkelderd, voorzien van diepstrooiselboxen
  • 2 melkrobots

Deze Serrestal is op de groei gebouwd, de huidige opzet met 2 melkrobots kan in de toekomst bouwkundig eenvoudig gespiegeld worden. Hiermee wordt een bedrijfsopzet voor 286 melkkoeien gerealiseerd.

De stal is niet onderkelderd, de mest wordt bovengronds opgeslagen. Hiermee is bespaard op bouwkosten en tevens blijven er mogelijkheden bestaan voor bijvoorbeeld mestraffinage.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.