Opgeleverd Serrestal in Zelhem (Gld)

Deze Serrestal in het Gelderse Zelhem met een 3+0 indeling is voorzien van 2 Lely melkrobots en biedt ruimte aan c.a. 130 melkkoeien. De Serrestal is haaks gesitueerd op de voormalige ligboxenstal welke deels dienst doet als jongveestal en plaats biedt aan de droogstaande koeien en nog enkele melkkoeien.

Met het oog op de routing en indeling van het erf, is er voor gekozen om het tanklokaal in de bestaande ligboxenstal intact te laten en deze niet in de nieuwe stal te situeren. De stal is zo uitgevoerd dat een toekomstige uitbreiding eenvoudig en kosten efficiënt kan worden uitgevoerd. De stal is voorzien van emissie arme vloer "Groene vlag rooster vloer" en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.