Melkveestal 3+0, Zuid-Holland

Het melkvee is vanaf de oude grupstal in een nieuwe ligboxenstal gehuisvest. Gemolken wordt in een zij-aan-zij melkstal, waarbij tanklokaal en machinekamer in een aparte uitbouw zijn gerealiseerd. De stal is in de toekomst eenvoudig te spiegelen naar een 3+2 of 3+3 uitvoering, waarbij de gehele zijgevel verplaatsbaar is.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.