Opgeleverd overkapping in Waalwijk

Het betreft hier de realisatie van een Serrestal als overkapping over een compost opslag bij een biogasinstallatie. Deze installatie heeft als doel het produceren van biomethaan (groen gas) uit verschillende afvalstromen zoals bermgras, plantaardig afval, flotatieslib en supermarktafval. Hiermee wordt een opbrengst gerealiseerd goed voor de gasbehoefte van circa 2100 huishoudens.

De Serrestal overkapping is op maat gemaakt zodat deze geplaatst kon worden op de bestaande fundatie elementen.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.