Serrestal opgeleverd in Limburg

Dit project aan de rand van midden Limburg biedt plaats aan 180 melkkoeien. De stal is doordacht opgezet waarbij in het ontwerp het weelink-voerhek, de melkrobots en de weidegang centraal stonden. De ligboxen zijn gevuld met een dik zandbed, en de niet mestschuiven storten de mest van de niet-onderkelderede mestgangen af in een put achter de stal.

De stal is rondom voorzien van een overstek waarop in de toekomsteenvoudig op uitgebreid kan worden. De vakwerkliggers steken door en hier kan eenvoudige een volgende ligger aan gemonteerd worden. De opdrachtgever heeft hier voor gekozen vanuit esthetisch oogpunt en samen met de weloverwogen kleurstelling resulteert dit in een fraaie en goed landschappelijk ingepast stal.

Rondleiding aanvragen
{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.