Nieuws

Asbest er af....én hogere melkproductie
06-09-2016

Asbest er af....én hogere melkproductie

Een zee van licht, flexibel kunnen zijn in je stalinrichting, mooi in het landschap en aanzienlijk goedkoper dan traditionele bouw. Melkveehouder Henk Kerkers uit Sterksel is content met zijn keus voor een serrestal. Hij greep de asbestsanering aan als kans om zijn bedrijf te optimaliseren. 

Het voelt alsof je middenin het weiland staat. Ondanks de donkere kleurstelling van het kunststofdoek op de stal, is binnen sprake van een zee van licht. In combinatie met de open zijkanten geeft dat een met buiten vergelijkbare helderheid. Ook het klimaat in de stal voelt aan alsof je buiten staat. Maar de koeien liggen toch echt gewoon vredig te herkauwen in een stal met zeer ruime diepstrooiselboxen.

Melkveehouder Henk Kerkers van De Kranenbrughoeve in Sterksel vond het de hoogste tijd worden om de twee oude bedrijfsgebouwen uit eind jaren zestig te slopen. De koeien konden daar niet meer de gewenste prestaties leveren, die hij nodig acht om in de komende jaren rendabel boer te blijven. Nieuwbouw was meteen ook de kans om de oude asbestdakplaten te vervangen en middels de subsidieregeling asbest eraf-zonnepanelen erop zonnepanelen op het woonhuis te plaatsen

Nu staat er een huis met zonnepanelen en een fraai en fris ogende serrestal met twee melkrobots en 130 ruime ligplaatsen. Pal ernaast zijn bouwers bezig met de realisatie van het tweede gedeelte van de serrestal. Deze gaat plaats bieden aan de droge koeien. Dit gedeelte is nog voor de herfst gereed en dan zit het in twee fases uitgevoerde en ingrijpende renovatieproject er helemaal op. 

stal renoveren - eerste fase nieuwbouw klaar
De eerste fase van de nieuwbouw is klaar, hier worden al sinds oktober 2015 koeien gemolken. Voor de herfst wordt het tweede gedeelte gerealiseerd, de stal voor het jongvee.

Al 1.000 liter melk per koe meer

Kerkers is erg tevreden over de nieuwbouw tot dusver. ‘Ik vind de serrestal erg mooi ogen in het landschap en het is toch aanzienlijk goedkoper dan een conventionele bovenbouw.’ De eerste fase werd vorig jaar gerealiseerd. Sinds oktober 2015 melkt hij zijn vrijwel volledige roodbonte veestapel in de nieuwe stal.

Kerkers ervaart het werken in de nieuwe stal als erg plezierig, zijn koeien ook. ‘De koeien zijn gezonder en de melkproductie was in januari al met 4 liter per koe per dag gestegen. Dat is op jaarbasis 1.000 liter per koe meer. Vooral de vaarzen presteren stukken beter. En er zit nog rek in. Mijn koeien hebben de potentie om 9.500 kilo melk te produceren. Ik verwacht dat dat er in de nieuwe stal de komende jaren zeker ook uitkomt.’

Gaan voor optimalisatie

De Brabantse melkveehouder koos voor een MDV-stal. Ook draagt de stal het stempel integraal duurzame stal. Kortom, Kerkers investeerde bij de in totaal € 900.000 kostende nieuwbouw extra in dierwelzijn, diergezondheid, het terugdringen van de ammoniakemissie en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Een zeer bewuste keuze. De melkveehouder gaat niet voor schaalvergroting, maar voor balans en optimalisatie van zijn bedrijf. ‘Ik denk, zeker met het oog op grondgebondenheid en fosfaatrechten, dat mij dat per saldo de komende jaren meer oplevert dan fors uitbreiden.’

De koeien hebben veel vierkante meters leefoppervlak en lopen op een Ecovloer, met 50 procent rubber als loopoppervlak. De routing naar de robot en de separatie is logischer en eenvoudiger geworden in vergelijking met de oude stal. Na een melking worden de koeien een van de weilanden van de 20 hectare tellende huiskavel ingestuurd. Kerkers past roterend standweiden toe, dat bevalt hem goed. ‘De koeien krijgen nu elke dag een blok vers gras.’

Bouwen op maat

Als een van de grote voordelen van de serrestal noemt Kerkers de flexibiliteit in bouwen die het systeem biedt. ‘Het is net meccano’, lacht hij. Meccano is het constructiespeelgoed met verwisselbare onderdelen, waarmee je eindeloos gevarieerd kan bouwen. Dat is naar zijn idee ook het geval met de bovenbouw van ID Agro. ‘De thermisch verzinkte staalconstructie geeft eindeloos ruimte voor maatwerkoplossingen. Daardoor heb je nooit palen die in de weg staan en kun je handig om bestaande elementen heen bouwen.’

De melkveehouder loopt door zijn nieuwe stal en wijst enkele voorbeelden aan van maatwerkoplossingen. De staldeur zonder hoekpaal vergemakkelijkt het binnenrijden met trekker en voerwagen, de geperforeerde oversteek aan de buitenkant van de stal voorkomt stof en ongedierte en de koeborstel midden in plaats van achterin de stal geeft ruim baan aan het automatische instrooisysteem voor de diepstrooiselboxen. ‘Ik ben blij dat ze bij ID Agro op dat soort oplossingsgerichte manieren meedenken met de boer. Hun systeem geeft ruimte om eigen ideeën in de stal te realiseren.’

stal renoveren - een slimme oplossing een staldeur zonder hoekpaal
De staldeur zonder hoekpaal vergemakkelijkt het binnenrijden met trekker en voerwagen op het melkveebedrijf in Sterksel. Het is een van de voordelen van het meccano-achtig kunnen bouwen met het thermisch verzinkte staalconstructieysteem van ID Agro.