Vrijloopstal

ID Agro introduceert vrijloopstal-concepten

De wens om dieren te huisvesten in een meer natuurlijke leefomgeving met meer bewegingsvrijheid wordt steeds groter. De traditionele ligbox beperkt de koe in het gaan liggen en staan, sinds de jaren '70 wordt er al gezocht naar een optimale ligbox, deze is echter nog nooit gevonden.

De wens om de duurzaamheid in de koe te vergroten, heeft de ontwikkeling van vrijloopstallen in een stroomversnelling gebracht. ID Agro richt zich samen met enkele partners op de ontwikkeling van twee veelbelovende vrijloopsystemen.

Enerzijds op de Biobodem™; een klimaatgestuurde compost bodem en anderzijds op de Koeientuin; een vrijloopstal met kunststof vloer gecombineerd met een natuurlijke leefomgeving door de toepassing van veel groen in de stal. Kijk ook eens op de website van "De Koeientuin".

Aspecten die centraal staan bij deze ontwerpprincipes zijn een verbeterd dierwelzijn, het realiseren van een fraai kijkspel, verbeterde landschappelijke inpasbaarheid, minder ammoniakemissie en economisch haalbaarheid.

Bovenbouw

Voor alle vrijloopstal concepten geldt dat een droge toplaag van belang is, het is van belang dat de koe droog kan liggen. Door middel van maximale zijwandventilatie en dakventilatie is dit optimaal te sturen.

ID Agro biedt meerdere mogelijkheden voor dakventilatie.

Serrestal® move

Nokventilatie d.m.v. scheppende kap, zowel eenzijdig als tweezijdig leverbaar.

Warme lucht kan zowel dwars door de stal afgevoerd worden als via de kappen, naar eigen inzicht kunnen meerdere kappen uitgevoerd worden met een automatisch openend dakvlak. Afhankelijk van de richting kan er gekozen worden voor extra luchtafvoer of luchtinvoer.

Vrije overspanning van het ligbed behoort tot de mogelijkheden.

Serrestal® cabrio

Nokventilatie waarbij het totale dak weggerold kan worden zowel eenzijdig als tweezijdig leverbaar.

Bij het Serrestal® cabrio systeem kan het gehele dak weggerold worden, op deze wijze wordt "binnen echt buiten" en wordt maximale ventilatie verkregen. Visueel is hierbij enkel de staalconstructie nog zichtbaar. Vrije overspanning van het ligbed behoort tot de mogelijkheden.

 

 

 

Offerte aanvragen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

{{messageSuccess}} {{messageError}}
Een waarde is verplicht.
Het opgegeven e-mailadres lijkt niet geldig. Een waarde is verplicht.
Een waarde is verplicht.